עוגות שברובן נעשו בתקופת ה"קורונה" או כאלה שמתאימות לחגיגות מצומצמות יותר